Wednesday, January 23, 2019 فارسي|English
 
Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap
เรื่อง
iran
อิสฟาฮาน-ซีโยเซะพุร(สามสิบสามสะพาน)
ลงชื่อเข้า
ชื่อผู้ใช้ :   
รหัสผ่าน :   
 
Captcha:
[สมัครสมาชิก]
NewsletterSignup
ชื่อ :   
อีเมล์ :   


  พิมพ์        ส่งต่อให้เพื่อน

news :

ป.ป.ช. จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการภายใต้โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อนำไปสู่การลดปัญหาการทุจริตที่่บ่อนทำลายประเทศชาติ

พลตำรวจเอก วัชรพล ประสารราชกิจ ประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. เป็นประธานเปิดกิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เพื่อจัดทำธรรมนูญชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริต แผนงานระยะยาว และแผนประจำปีภายใต้โครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต โดยกล่าวว่า โครงการนี้ถือเป็นกระบวนการหนึ่งในการดำเนินโครงการ STRONG – จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) โดยเห็นว่าการป้องกันและการปลูกฝังถือเป็นสิ่งสำคัญ โดยเฉพาะประชาชนจะต้องสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต และต้องดำเนินการให้เห็นผลเป็นรูปธรรม ซึ่งในยุทธศาสตร์ย่อยที่ 1 เรื่องการสร้างสังคมที่ไม่ทนต่อการทุจริต จะเริ่มดำเนินการใน 76 จังหวัด โดยคัดผู้ทรงคุณวุฒิทำหน้าที่เป็นโค้ช Strong เป็นกำลังสำคัญของพื้นที่ที่จะผลักดันให้เกิดการมีส่วนคงร่วมของคนในชุมชน ถ่ายทอดแนวคิดจิตพอเพียง ต้านทุจริตสู่กลุ่มบุคคล จนนำไปสู่การตั้งชมรม Strong จิตพอเพียงต้านทุจริต เพื่อเป็นกลไกพัฒนาวัฒนธรรมชุมชนต้านทุจริต โดยให้ชุมชนกำหนดธรรมนูญชุมชนจิตพอเพียงต้านทุจริตที่เหมาะสมกับการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริต เชื่อว่าหากทุกคนช่วยกันจะทำให้ปัญหาการทุจริตลดลง และประเทศเกิดความเข้มแข็ง

ประธาน ป.ป.ช. ยังกล่าวถึงตัวเลขความเสียหายทางเศรษฐกิจที่เกิดจากการทุจริตปีละแสนล้านบาท โดยเจ้าหน้าที่รัฐเรียกรับเงินจากบริษัทเอกชนที่ต้องการเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ ทำให้งานที่ได้รับไม่มีประสิทธิภาพ เพราะเอกชนก็ต้องการกำไรจากโครงการต่างๆ แม้ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาตัวเลขการทุจริตจะลดลง แต่พบความเสียหายเกิดขึ้นร้อยละ 10-15 ซึ่งได้สร้างความเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศ อย่างไรก็ตาม มั่นใจว่า ภายใน 2-3 ปี ต่อจากนี้ คนจะไม่กล้าทุจริตคอรัปชั่น เพราะมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มงวด.

 

source : http://thainews.prd.go.th/website_th/news/print_news/TNPOL6101150010008


11:44 - 18/01/2018    /    เลขที่ : 696516    /    จำนวนที่แสดง : 166ค้นหา
ค้นหาขั้นสูง ค้นหาเว็บไซต์
banners
สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐอิสลามแห่งอิหร่าน ประเทศไทย

ท่านผู้นำสูงสุดอายะตุ้ลลอฮ์ ซัยยิด อะลีคาเมเนอี

 Message of Islam

คลังแห่งวัฒนธรรม

เชคอะหมัดกุมมี

สำนักข่าวอิหร่าน
vote
โหวดใช้การไม่ได้
UsersStats
Visitorsofpage: 930456
Visitorsofday : 27
Visitorsofpage : 1183985
Onlinevisitors : 6
PageLoad : 1.7656

Home|Iran|Islam|Persian Language|FAQ|Contact Us|Links|Sitemap